Firma

Tom-TECH

PRACUJEMY NA TWÓJ SUKCES!

drone2

Tom-Tech to nowoczesna firma spedycyjna, działająca na terenie Polski i całej Unii Europejskiej.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczenie wysokiej jakości rozwiązań  spedycyjnych, logistycznych i magazynowych. Zapewniamy kompleksowe usługi, dzięki którym transporty wykonujemy szybciej i sprawniej.

Dbamy o to, by każdy z pracowników wykazywał się perfekcyjną znajomością branży, doskonałymi umiejętnościami jazdy i wysoką kulturą osobistą. Inwestujemy w kadrę, zapewniając dodatkowe szkolenia, a kierowcy posiadają m.in. certyfikaty ADR, uprawniające do przewożenia ładunków niebezpiecznych.

Cenimy sobie przede wszystkim pasjonatów, czyli osoby, które z życia w ciągłych wyjazdach uczyniły swój styl życia. Tom-Tech to także charakterystyczna flota nie do pomylenia z żadną inną w Polsce. Szczególnie wyróżniają się 3 samochody po tuningu. Ponadto inwestujemy w nowoczesne, ekologiczne technologie – w naszej flocie znajdują się pojazdy ciężarowe zasilane gazem LNG, pierwsze tego typu w Polsce.

Tom-Tech to wiarygodny partner biznesowy. Sprawdź co nas wyróżnia:

 • Budowanie trwałych i pozytywnych relacji z klientami i dostawcami,
 • Świadczenie usług na rynku krajowym oraz zagranicznym,
 • Optymalizacja kosztów usług,
 • Zaangażowanie kadry kierowniczej i wszystkich pracowników,
 • Współpraca z klientami w celu poznania ich potrzeb i oczekiwań,
 • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, najpierw wsłuchując się w potrzeby klienta, by następnie zaproponować najkorzystniejsze rozwiązanie – satysfakcjonujące pod względem zakresu usług, jak i ceny końcowej. Dysponujemy wieloma pojazdami przystosowanymi do przewozu ładunków różnego typu. Są to m.in. samochody do przewozu ładunków całopojazdowych i drobnicowych, ciągniki siodłowe, chłodnie, kontenery, ciężarówki do przewozu materiałów niebezpiecznych ADR.

IMG_3020

W branży transportowej działamy od 2006 roku, zaczynając najpierw od krótkich dystansów, by z biegiem czasu rozszerzyć ofertę o przejazdy zagraniczne.

Wieloletnie doświadczenie i ogromne zaangażowanie każdego członka ekipy Tom-Tech, sprawiły, że w krótkim czasie nasza firma stała się liderem w transporcie, a obecnie zyskała stabilną pozycję na rynku usług spedycyjnych. Codziennie dbamy o to, by nie zawieść oczekiwań klientów. Obecnie nasze pojazdy ciężarowe można spotkać na drogach wszystkich krajów Unii Europejskiej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się transporty do Skandynawii, dlatego mamy tam rozbudowaną siatkę logistyczną i podpisane korzystne umowy na przeprawy promowe.

To dzięki zaufaniu, jakim Państwo nas obdarzyli, jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i ciągle rozwijamy firmę, nie pozostając w tyle za światowymi liderami w branży transportowej.

IMG_5549

Głównym celem naszej firmy jest zagwarantowanie kompleksowych usług transportowo-logistycznych.

Oferujemy gotowe pakiety usług lub przygotowanie specjalnych rozwiązań pod konkretne zapotrzebowanie.  Jesteśmy gotowi indywidualnie ustalić z Państwem stawki frachtowe i koszty obsługi. Prowadzimy politykę przyjazną dla klienta, co potwierdza poniższy certyfikat.

iso-pl

Polityka środowiskowa.

Kierując się poczuciem współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i  troską o jego ochronę stosujemy przyjazne dla środowiska metody działania, przy zachowaniu wysokiej jakości realizowanych usług oraz zgodności z obowiązującym prawem środowiskowym.

Wdrożony system zarządzania środowiskowego ukierunkowany jest na:

 • prowadzenie nadzorowanej i bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami,
 • minimalizowanie zanieczyszczeń i hałasu.

Do kluczowych elementów Naszego Systemu Zarządzania Środowiskiem należy:

 • bieżąca identyfikacje i stałe nadzorowanie wszystkich aspektów środowiskowych,
 • stałe przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, regulacji i wymagań zainteresowanych stron w zakresie aspektów środowiskowych naszej działalności,
 • ustawiczne podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości ekologicznej wszystkich pracowników w celu przygotowania ich do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z celami Polityki Środowiskowej,

Zapewniamy sprawną komunikację wewnętrzną jak i zewnętrzną dotyczącą Naszej działalności środowiskowej, a na życzenie klientów lub innych zainteresowanych stron będziemy udzielać informacji o wpływie Naszej działalności na środowisko.

Stosując nowoczesne metody efektywnego gospodarowania zapewniamy wystarczające środki oraz kompetentne zasoby ludzkie dla skutecznego realizowania celów niniejszej Polityki.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia naszych działań na rzecz ochrony środowiska.